This post is also available in: enangielski rurosyjski

Ochrona ubezpieczeniowa  dla obcokrajowców

Wszyscy obywatele są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym . Każdy, kto studiuje lub pracuje i ma pozwolenie na pobyt, musi mieć ubezpieczenie zdrowotne i musi być ubezpieczony przez towarzystwo ubezpieczeń zdrowotnych.

Holenderski system opieki zdrowotnej jest finansowany z podatków, a rząd odpowiada za jakość i dostępność systemu opieki zdrowotnej, ale nie za zarządzanie nim. Jak stwierdzono powyżej, ubezpieczenie zdrowotne jest  obowiązkowe dla wszystkich w Holandii, także dla cudzoziemców. Wszyscy emigranci, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt, musząuzyskać ubezpieczenie zdrowotne nawet , jeśli mają ubezpieczenie we własnym kraju, ale istnieją pewne wyjątki.

 

Istnieją dwa główne rodzaje kosztów, które musisz zapłacić za holenderskie ubezpieczenie zdrowotne: premie i eigen risico. Pierwsza (Premie) to stała opłata pobierana z konta bankowego każdego miesiąca, a drugi rodzaj to roczna opłata, którą musisz zapłacić z własnej kieszeni za specjalne zabiegi i leki, takie na przykład jak dodatkowe koszty dentystyczne .

Rodzaje ubezpieczeń

Istnieją dwa rodzaje ubezpieczenia :

 • Obowiązkowe podstawowe ubezpieczenie zdrowotne (basisverzekering): pokrywa  podstawowy koszt opieki zdrowotnej i obejmuje niektóre zabiegi. Opłata około 100 euro miesięcznie. Ważne jest, aby wiedzieć , że zawartość standardowego pakietu lub podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego jest taka sama w każdym towarzystwie ubezpieczeń zdrowotnych i jest ustalana przez rząd.
 • Opcjonalne dodatkowe ubezpieczenie (aanvullende verzekering): niektóre zabiegi nie są objęte podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym i istnieje możliwość, aby mogły one zostać częściowo pokryte przez dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne . Ubezpieczenie to obejmuje opiekę stomatologiczną dla osób  w wieku powyżej 18 lat, w tym : wizyty kontrolne u dentysty, wypełnienia, skalowanie, implanty dentystyczne, operacje plastyczne, soczewki kontaktowe, szczepienia, antykoncepcja itp.

Anderzorg.

Anderzorg oferuje podstawową opiekę zdrowotną i dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich.
Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe, jeśli  mieszkasz i pracujesz  w Holandii. Jeśli płacisz za  ubezpieczenie zdrowotne,  102 euro miesięcznie to 385 euro jest  kwotą do ,której masz obowiązek pokryć koszty swojego leczenia. Przy  kwocie  500 euro  dobrowolnego odliczenia płacisz tylko 78 euro miesięcznie.

Plan ubezpieczenia zdrowotnego Anderzorg Basis: Plan ubezpieczenia zdrowotnego Basis  nazywa się Anderzorg Basis i określa, jaką opiekę gwarantuje ubezpieczenie podstawowe. Objęcie podstawowym  planem  ubezpieczeń jest zatem takie samo dla wszystkich ubezpieczonych.

Niektóre ważne koszty medyczne objęte ubezpieczeniem podstawowym :

 • jesteś ubezpieczony na wypadek hospitalizacji, na opiekę lekarza pierwszego kontaktu oraz leki
 •  masz prawo do skorzystania z pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 •  korzystasz z mediacji  i wsparcia agenta  ubezpieczeniowego

W celu uzyskania wszystkich innych niezbędnych informacji należy odwiedzić poniższą stronę internetową .W sprawach zabiegów dentystycznych, leczenia i refundacji zabiegów stomatologicznych można odwiedzić stronę numer 66 broszury dotyczącej zasad i warunków.

Uzupełniający plan ubezpieczeń zdrowotnych.

Jeśli pokrycie kosztów leczenia  z podstawowego ubezpieczenia nie jest wystarczające, możesz uzyskać ubezpieczenie uzupełniające. W tym celu możesz wybrać z kilku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Anderzorg.
Uzupełniające ubezpieczenia zdrowotne:

 • Anderzorg  Budget
 • Anderzorg Jong
 •  Anderzong  Extra
 •  Anderzorg Tand

Wybierz własne uzupełniające ubezpieczenie zdrowotne.

Możliwa jest opcja z ubezpieczeniem na fizjoterapię i stomatologię. Dodatkowe koszty to:

 • fizjoterapia  9 – 18 euro
 •   stomatologia  250 – 500 euro

ONVZ.

ONVZ to firma oferująca  podstawową i uzupełniającą opiekę zdrowotną  dla obywateli Holandii i obcokrajowców. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź stronę www
Ubezpieczenie stomatologiczne jest dodatkowym ubezpieczeniem. i obejmuje:

 • opiekę stomatologiczną dla osób ubezpieczonych w wieku powyżej 18 lat  i wynosi maksymalnie  250 euro z uwzględnieniem kosztów technicznych.
 • w szczególnych  przypadkach dentystycznych  maksymalna kwota na ich pokrycie wynosi  2500 euro

A

Istnieją różne świadczenia i zakres ubezpieczenia. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź poniższą witrynę:

https://web.onvz.nl/en/aanvraag?&utm_source=daisycon&ch=def&utm_medium=tekstlink&utm_content=internationals&utm_campaign=conversie_2016

 

Studenci obcokrajowcy.

Pojawia się pytanie o  studentów obcokrajowców, którzy studiują w Holandii i
potrzebują ubezpieczenia, a  nie są zobowiązani do posiadania holenderskiego ubezpieczenia zdrowotnego. Po znalezieniu swojej firmy ubezpieczeniowej powinieneś zarejestrować się

u lekarza ogólnego (general practitioner ), a gdy już masz lekarza pierwszego kontaktu
umówić się z nim na wizytę ,by omówić swoje problemy zdrowotne, jeśli takie istnieją.
Zawsze, gdy potrzebujesz opieki zdrowotnej, musisz najpierw skontaktować się ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu . GP – lekarz pierwszego kontaktu skieruje Cię do szpitala w celu dalszego leczenia, jeśli to konieczne.

Możesz znaleźć lekarzy pierwszego kontaktu w  okolicy  twojego miejsca zamieszkania.
Zabiegi stomatologiczne są kosztowne i  w większości nie są w pełni pokrywane  przez ubezpieczenie zdrowotne . Zwrot kosztów opieki stomatologicznej wynosi 75% wszystkich kosztów.  Dla  obywateli poniżej 18 roku życia ochrona ubezpieczeniowa jest bezpłatna . Zazwyczaj są oni ubezpieczeni  przez ubezpieczyciela ich rodziców.

Istnieje kilka specjalnych ubezpieczeń stomatologicznych, oferowanych przez niektóre firmy.
Można je dopasować do rodzaju leczenia , które  dana osoba potrzebuje .

Każda osoba potrzebuje podstawowego ubezpieczenia i ubezpieczenia stomatologicznego. Podstawowe ubezpieczenie obejmuje :

 • wizytę lekarza rodzinnego
 • zwrot kosztów leczenia
 •  leczenie szpitalne
 •  nagłe przypadki
 •  badanie krwi
 •  wizyty u lekarzy specjalistów
 •  opiekę  psychiatryczną
 •  zabiegi związane z ciążą i porodem
 •  fizjoterapię
 •  leczenie bezpłodności
 •  usługi pogotowia ratunkowego

Ubezpieczenie stomatologiczne obejmuje następujące zabiegi:

 • regularne kontrole dentystyczne
 • konsultacje stomatologiczne
 • znieczulenie
 •  RCT (leczenie kanałowe) – zabiegi szczękowe
 • implanty
 • wypełnienia
 • korony
 • RTG
  etc.

 

Ubezpieczenia dentystyczne różnych ubezpieczycieli  obejmują różne zabiegi z listy wymienionej powyżej. Każda firma ubezpieczeniowa posiada własne ogólne warunki i zasady zwrotu pieniędzy z ubezpieczenia zdrowotnego

Dentyści  Dentalexpat

Wszyscy dentyści pracujący w naszych gabinetach posiadają niezbędne uprawnienia i są kompetentni w wykonywaniu profilaktyki, oraz leczniczych  terapii.

Kim jesteśmy?

DentalExpat to specjalistyczna agencja , która pomaga obcokrajowcom w  znalezieniu odpowiedniego stomatologa mówiącego w ich ojczystym języku. Jesteśmy gotowi ,aby Ci pomóc, zaplanować wizytę i dotrzeć do pożądanego dentysty w Twojej okolicy.

Dental Expat Netherlands : KvK-nummer 36052043

Nasze zalety

 • dentysta z Twojego rodzimego kraju
 • dentysta mówiący w Twoim rodzimym języku
 • łatwa i szybka obsługa
 • otwarta i przejrzysta komunikacja
 • wysokiej jakości zabiegi stomatologiczne
 • stałe ceny ustalane przez rząd , nie musisz płacić dodatkowych kosztów
 • wizyta w ciągu tygodnia